Projekt Fundacji Edukacyjnej “Siłaczka”

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 101 w Łodzi wzięli udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu Fundacji Edukacyjnej SIŁACZKA pt. “Miej kota na punkcie kota”. Celem przedsięwzięcia było kształtowanie empatii, odpowiedzialności i odpowiedniego stosunku do zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem kotów. Projekt stanowi realizację miejskiego zadania “Kocia edukacja – zajęcia edukacyjne w szkołach” i jest współfinansowany ze środków Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi. Warsztaty trwały dla każdej uczestniczącej klasy 2 godziny lekcyjne i były skierowane do uczniów klas I – III. W naszej placówce z zajęć skorzystały dwie klasy pierwsze. Dzieci dowiedziały się wielu ciekawych informacji nt. kotów dzikich i domowych, jak opiekować się zwierzętami, nieść im pomoc, jakie są obowiązki ludzi wobec zwierząt oraz jakie prawa mają zwierzęta. Trenerzy Fundacji zaproponowali uczniom zarówno zajęcia manualne jak i ruchowe oraz wykorzystali pomoce dydaktyczne, by dzieci zaangażowały się w zajęcia i by możliwe było kształtowanie postaw pełnych empatii. Prowadzący zajęcia przekazali dzieciom w przystępny sposób istotne informacje nt. życia kotów, ich pochodzenia, zwyczajów i odpowiedniej opieki nad nimi. Dzieci bardzo dużo zapamiętały z zajęć.

Elementem projektu jest także kampania promująca właściwy stosunek do zwierząt. W ramach kampanii w naszej placówce została ogłoszona akcja zbiórki karmy dla zwierząt ze schroniska. Dary zostaną przekazane do Schroniska dla zwierząt przy ul. Marmurowej pod koniec stycznia 2015 r. Zajęliśmy się również dokarmianiem ptaków w karmniku zawieszonym przy szkole. Dzieci z klas I zapoznały się z książką Carolyn Sloan “Pan Plamka i jego kot”, a później wykonywały rysunki fantastycznego kota. Zaplanowaliśmy jeszcze zorganizowanie wewnątrzszkolnego konkursu plastycznego “Pomagamy zwierzętom”, który rozstrzygniemy w lutym.

Dodatkowo jeszcze przed nami poniższy komponent projektu:
W dniu 11 grudnia o godz. 10:30 zostanie zorganizowany happening w centrum miasta, na ulicy Piotrkowskiej. Będzie on, ze względu na warunki pogodowe, trwał krótko (do maksymalnie 1 godziny) i obejmował przejście ulicą Piotrkowską w formie “Marszu kotów” – dzieci powinny mieć na twarzach maski kotów. Będziemy rozdawać przechodzącym mieszkańcom naszego miasta mini ulotki zawierające sentencje dotyczące stosunku ludzi do zwierząt, mające pobudzić łodzian do refleksji. Celem marszu będzie zwrócenie uwagi ludzi na niełatwe warunki życia zwierząt bezdomnych w mieście, szczególnie w chłodnych miesiącach roku. Dzieci będą także wykonywały wspólną pracę plastyczną technikami artystycznymi zaproponowanymi przez edukatorów Fundacji. Organizatorzy podsumują działania projektowe, rozdane zostaną dyplomy uczestnictwa, podziękowania i certyfikat dla placówki.

Akademia z okazji Święta Niepodległości

Naród, który nie szanuje swej przeszłości,
nie zasługuje na szacunek teraźniejszości
i nie ma prawa do przyszłości” – Józef Piłsudski

Dnia 13 listopada 2014 roku na scenie Jagiellońskiego Ośrodka Kultury odbyła się uroczysta akademia z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystość rozpoczęła pani Dyrektor Sława Wolska, przemawiając do zaproszonych gości, głównie rodziców naszych uczniów i mieszkańców osiedla. Następnie zespół wokalno – teatralny złożony z uczniów klas IV prowadzony przez panie Ewę Nowak, Annę Karasińską i Justynę Małecką zaprezentował podniosłe pieśni i wzruszające wiersze. Program artystyczny bardzo się podobał i aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Zaprezentowaliśmy również wystawę plakatów i prac plastycznych pod hasłem “Święto Niepodległości na świecie” wykonanych przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pani Beaty Pabisiak.