Patron szkoły

Nasza szkoła jest dumna ze swojej historii i bogatych tradycji. Staramy się wypracowywać własne elementy pracy podkreślające naszą odrębność. Jednym z nich jest posiadanie własnego patrona i hymnu szkoły.

Jan Kochanowski

1530 – Jan Kochanowski urodził się w Sycynie.
1544 – rozpoczął studia w Akademii Krakowskiej.
1547 – zmarł ojciec poety.
1551 ÷ 1552 – Kochanowski przebywał w Królewcu na protestanckim dworze księcia Albrechta Hohenzollerna.
1552 ÷ 1555 – przebywał w Padwie.
1555 ÷ 1556 – po raz drugi mieszkał w Królewcu, otrzymał stypendium od księcia Albrechta na ponowny wyjazd do Włoch.
1557 – na wieść o śmierci matki wrócił do kraju.
1558 – wyjechał na studia do Włoch.
1559 – ukończył okres studiów i podróży po Europie, otrzymał w dziale spadkowym połowę Czarnolasu.
1561 – stworzył pierwszy wiersz – “O śmierci Jana Tarnowskiego“.
1562 – wydał w Krakowie poemat “Zuzanna” z hymnem “Czego chcesz od nas, Panie“.
1564 – uzyskał probostwo poznańskie.
1566 – uzyskał plebanię w Zwoleniu; wydał w Krakowie dwa utwory: “Zgoda” i “Satyr, albo Dziki Mąż“, poświęcone sprawom publicznym.
ok. 1567 – stworzył manifest poetycki “Muza“.
1569 – przebywał wraz z całym dworem królewskim w Lublinie w czasie podpisywania przez Zygmunta Augusta unii z Litwą.
ok. 1575 – ożenił się z Dorotą Podlodowską.
1578 – wystawienie, napisanej wcześniej, “Odprawy posłów greckich” z okazji ślubu Jana Zamoyskiego, przyjaciela i mecenasa poety.
1579 – przełożył “Psalmy“.
ok. 1579 – śmierć ukochanej córeczki Urszulki (“Treny“).
1584 – nagła śmierć poety w Lublinie.

Najbardziej znane utwory Jana Kochanowskiego:

  • hymn “Czego chcesz od nas Panie“,
  • dramat “Odprawa posłów greckich“,
  • treny – poświęcone zmarłej córce Urszuli,
  • fraszki.