Kadra pedagogiczna

Nauczyciel Specjalizacja
dyrektor Sława Wolska matematyka
wicedyrektor Anna Pietrzko informatyka
Michał Andrzejczak wychowanie fizyczne
Ewa Bralewska język polski
Katarzyna Cichomska doradztwo zawodowe
Danuta Ciecierska edukacja wczesnoszkolna
Beata Dąbrowska-Pabisiak historia, wiedza o społeczeństwie
Beata Hanczak edukacja wczesnoszkolna
Iwona Janeczko edukacja wczesnoszkolna
Anna Jarzębowska psycholog
Monika Kamińska
język angielski
Anna Karasińska muzyka, wychowawca świetlicy
Sławomir Karp nauczyciel wspomagający
Mirosława Kartasińska język polski, etyka
Monika Kosiada-Król edukacja wczesnoszkolna
Renata Kostecka edukacja wczesnoszkolna
Joanna Kurek
chemia
Małgorzata Kuzańska wychowawca świetlicy
Bogda Łozowska pedagog
Joanna Łukaszczyk edukacja wczesnoszkolna, informatyka
Justyna Małecka religia
Małgorzata Miecznikowska-Pisarska wychowanie fizyczne
Grażyna Młynarska biblioteka
Ewa Nowak język polski, wychowanie do życia w rodzinie, etyka
Jolanta Olasek
język niemiecki
Marzena Perka
matematyka
Jolanta Robaszek matematyka, plastyka, technika
Barbara Skonieczko wychowawca świetlicy
Sylwia Staniecka język angielski
Magdalena Stopczyńska przyroda, biologia, wychowawca świetlicy
Kamila Tomala matematyka, informatyka
Ineza Wilkowska
geografia, edukacja dla bezpieczeństwa
Barbara Włodarczyk religia
Witold Wojtysiak wychowanie fizyczne