Informacja dla rodziców/opiekunów dzieci

Szanowni Państwo,
w związku z możliwością otwarcia szkół od 1 czerwca, zamieszczamy dokument: Informacja dla rodziców/opiekunów przyprowadzających dzieci do Szkoły Podstawowej nr 101. W sytuacji, gdyby szkoła wznowiła zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, należy wypełnić dany dokument i podpisany przynieść do szkoły. Wydrukowane egzemplarze będą również dostępne w sekretariacie szkoły.

Międzyszkolny konkurs „Zakładka do Biblii”

W międzyszkolnym konkursie „Zakładka do Biblii” organizowanym przez naszą szkołę wzięło udział 107 uczniów z 21 szkół województwa łódzkiego. Nadesłane prace prezentowały wybrane wydarzenia z Nowego lub Starego Testamentu. Wybór zwycięzców nie był łatwy.

Oto lista zwycięzców.

W kategorii klas I-III:

  • I miejsce – Jakub Zawadzki, kl. I a SP 184 w Łodzi,
  • II miejsce – Ignacy Markowski, kl. II SP 153 w Łodzi,
  • III miejsce – Alicja Nowak, kl. Ib SP 184 w Łodzi,
  • wyróżnienie – Daria Rojek, kl. II d SP 34 w Łodzi i Iwo Nowak, kl. Ia SP nr 7 w Łodzi.

W kategorii klas IV-VIII:

  • I miejsce – Kamila Frątczak, kl. VIII, SP nr 13 ze Zduńskiej Woli,
  • II miejsce – Weronika Marczak, kl. VI, SP 34 w Łodzi,
  • III miejsce – Michalina Strycharek, kl. Vb, SP 101 w Łodzi,
  • wyróżnienie – Natalia Deredas, kl. VIII a SP 12 w Tomaszowie Mazowieckim i Maria Kmieciak, kl. V SP w Kołacinie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i nauczycielom za udział w konkursie. Dyplomy dla laureatów wraz z nagrodami zostaną dostarczone w najbliższym czasie do szkół.

Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

Uwaga! Nastąpiła zmiana terminów.

Szanowni Rodzice / Opiekunowie dzieci siedmioletnich,

4 maja 2020 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klasy pierwszej w naszej szkole na rok szkolny 2020/2021, która będzie trwała do 29 maja 2020 r.

Zalogowanie się do systemu elektronicznego naboru będzie możliwe na stronie: lodz.elemento.pl

W przypadku dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły należy złożyć „Zgłoszenie”. W sytuacji gdy dziecko zamieszkuje poza obwodem szkoły należy złożyć „Wniosek”.

Zgłoszenie / Wniosek  należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować i podpisać. Dodatkowo do Zgłoszenia / Wniosku należy dołączyć wydrukowaną i podpisaną klauzulę informacyjną (do Zgłoszenia jest inna i do Wniosku inna), którą można pobrać poniżej.

Podpisane Zgłoszenia / Wnioski, wraz ze stosownymi, podpisanymi klauzulami należy przynieść do szkoły i wrzucić do skrzynki, która znajduje w szkole, na parterze lub zeskanować podpisane dokumenty i przesłać na adres: kontakt@sp101.elodz.edu.pl, zaś w późniejszym terminie dostarczyć do szkoły oryginały.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru są dostępne pod tym adresem: https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-szkol-podstawowych/

Załączniki: