Ślubowanie klas pierwszych

14 października miała miejsce niezwykle ważna uroczystość. Pierwszoklasiści w obecności Dyrekcji Szkoły, nauczycieli i rodziców przedstawili bardzo udany program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności taneczne i wokalne. Następnie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły oraz zostali pasowani na uczniów.

W ten sposób uczniowie klas pierwszych oficjalnie wstąpili do grona społeczności szkolnej. Podczas uroczystości zostali również zaprzysiężeni nowo wybrani członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego oraz Pocztu Sztandarowego.

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

W dniach 1-7 października 2020 r. przeprowadzone zostały wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Trwająca pandemia Covid-19 wymusiła wiele zmian w kampanii wyborczej. W tym roku nie odbył się tradycyjny apel przedwyborczy, ale kandydaci stanęli na wysokości zadania i zachowując względy bezpieczeństwa prezentowali swoje programy na tablicach ogłoszeniowych. Głosowanie odbywało się w klasach, podczas godzin wychowawczych.

Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie i nauczyciele (264 osoby). W głosowaniu udział wzięło 240 osób, które wybierały swoich przedstawicieli spośród 10 kandydatów. Wśród wszystkich oddanych głosów 2 były nieważne.

Komisja Wyborcza (w składzie: Kinga Sotowska – kl. VII A, Nadia Sobczak-Markiewicz – kl. VII A,  Beata Dąbrowska-Pabisiak – opiekun SU, Anna Karasińska – opiekun SU) po zakończeniu głosowania dokonała przeliczenia głosów.

Do Rady Samorządu weszły następujące osoby:

  • Przewodnicząca Rady: Zuzanna Świtacz – 74 głosy,
  • Z-ca Przewodniczącej: Maciej Ejtaszewski – 69 głosów.

Członkowie:

  • Paweł Andrzejczak – 58 głosów,
  • Gabriela Przybylska – 55 głosów,
  • Julia Kozłowska – 52 głosy.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy owocnej realizacji wszystkich postulatów wyborczych.

Dzień Pustej Klasy

25 września klasy pierwsze dołączyły do świętowania Ogólnopolskiego Dnia Pustej Klasy.

Wybraliśmy się do Parku Julianowskiego, gdzie odbyły się zajęcia przyrodnicze, plastyczne i ruchowe. Pogoda dopisała, co dało nam świetną okazją do bliskiego kontaktu z przyrodą, do jej uważnej obserwacji i beztroskiego celebrowania jej piękna.

Europejski Dzień Języków

Jak co roku obchodziliśmy Europejski Dzień Języków. W piątek 25 września nasi uczniowie brali w nim udział na różne sposoby: dzieci z klas młodszych przygotowały ilustracje, na których zwierzęta wydają dźwięki w różnych językach europejskich. Dziękujemy za prace, wszystkie były pomysłowe i zabawne.

Tego dnia chętni uczniowie klas starszych założyli ubrania z napisami w różnych językach (dominował język angielski). Ci, którzy potrafili przeczytać napis i przetłumaczyć go, otrzymali ocenę z języka angielskiego. Cieszy nas duże zainteresowanie uczniów.

Na parterze każdy mógł obejrzeć wystawę idiomów z różnych krajów. Każdy idiom został wyjaśniony w języku angielskim i towarzyszyła mu ciekawa ilustracja.

Więcej ciekawostek oraz gier językowych można znaleźć pod adresem:
https://edl.ecml.at/Fun/tabid/3174/language/pl-PL/Default.aspx

Życzymy udanej zabawy!