Kadra pedagogiczna

Nauczyciel Specjalizacja
dyrektor Sława Wolska matematyka
wicedyrektor Anna Pietrzko informatyka
Michał Andrzejczak wychowanie fizyczne
Justyna Blaszke język angielski
Ewa Bralewska język polski
Katarzyna Cichomska doradztwo zawodowe
Danuta Ciecierska edukacja wczesnoszkolna
Beata Dąbrowska-Pabisiak historia, wiedza o społeczeństwie, etyka
Dorota Dębska fizyka
Beata Hanczak edukacja wczesnoszkolna
Iwona Janeczko edukacja wczesnoszkolna, etyka
Anna Karasińska muzyka, wychowawca świetlicy
Sławomir Karp nauczyciel wspomagający
Katarzyna Kartasińska
edukacja dla bezpieczeństwa
Mirosława Kartasińska język polski
Anna Kordowska
wychowanie fizyczne
Monika Kosiada-Król edukacja wczesnoszkolna
Renata Kostecka edukacja wczesnoszkolna
Ewa Kubacka nauczyciel wspomagający
Danuta Kucińska
wychowanie do życia w rodzinie
Joanna Kurek
chemia
Małgorzata Kuzańska wychowawca świetlicy
Eliza Łęcka edukacja wczesnoszkolna, język angielski
Bogda Łozowska pedagog
Joanna Łukaszczyk edukacja wczesnoszkolna, informatyka
Małgorzata Miecznikowska-Pisarska gimnastyka korekcyjna
Grażyna Młynarska biblioteka
Jolanta Olasek
język niemiecki
Marzena Perka
matematyka
Jolanta Robaszek matematyka, plastyka, technika
Barbara Skonieczko wychowawca świetlicy
Sylwia Staniecka język angielski
Magdalena Stopczyńska przyroda, biologia, geografia
Kamila Tomala matematyka, informatyka
Agata Wacławowicz psycholog
Barbara Włodarczyk religia
Witold Wojtysiak wychowanie fizyczne