Samorząd Uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020:

 

Przewodniczący Rady: Ewelina Jaworska – VIII b
Wice Przewodniczący Rady: Antoni Grabowski – VIII a

Członkowie:
Anna Chernikova – III b
Oliwia Sołtysiak – VI b
Gabriela Przybylska – V b

Regulamin Samorządu Uczniowskiego: