Samorząd Uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021:

 

Przewodniczący Rady: Zuzanna Świtacz – VII a
Wice Przewodniczący Rady: Maciej Ejtaszewski – VI c

Członkowie:
Paweł Andrzejczak – III b
Gabriela Przybylska – VI b
Julia Kozłowska – VIII a

Regulamin Samorządu Uczniowskiego: