Procedura funkcjonowania szkoły od 1 września 2020 r.