Obiady w szkole

Szanowni Państwo,
informujemy, że wpłaty za obiady przyjmowane będą na rachunek bankowy w Getin Noble Banku S.A. o numerze: 04 1560 0013 2026 0025 0317 0005.

Opłaty wnoszone są do 5-go dnia każdego miesiąca. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.

Obiady w szkole

Uwaga:

  • 1-dniowa nieobecność nie będzie odliczana od ogólnych kosztów obiadu,
  • w przypadku choroby ucznia rodzic jest zobowiązany telefonicznie zawiadomić sekretariat szkoły o nieobecności dziecka (tel. 42 255 43 73), aby można było odliczyć niewykorzystane obiady.