Rada Rodziców

 Przewodnicząca: p. Ida Mickiewicz-Florczak – VII a
Sekretarz: p. Sylwia Klimek – II a

Komisja rewizyjna:
p. Agnieszka Kral – III b
p. Agnieszka Dawid – I b
p. Daria Smulska – VIII a

Członkowie:
p. Krzysztof Mróz – I a
p. Agata Chinalska – II b
p. Aleksandra Mazur – IV a
p. Ewa Markowska – V a
p. Edyta Przybylska – V b
p. Jacek Jarecki – V c
p. Robert Grefkowicz – VI a
p. Monika Sobkiewicz – VI b
p. Monika Jaworska – VIII b

Regulamin Rady Rodziców:

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonać w sekretariacie szkoły, bądź bezpośrednio na konto:

Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 101
im. Jana Kochanowskiego
91-464 Łódź, ul. Wspólna 5/7

Bank Zachodni WBK: 74 1090 2705 0000 0001 2234 0157

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.