Rada Rodziców 

Regulamin Rady Rodziców:

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonać w sekretariacie szkoły, bądź bezpośrednio na konto:

Rada Rodziców
przy Szkole Podstawowej nr 101
im. Jana Kochanowskiego
91-464 Łódź, ul. Wspólna 5/7

Bank Zachodni WBK: 74 1090 2705 0000 0001 2234 0157

w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę.