Ubezpieczenie dzieci

Składka roczna: 50 zł
Suma ubezpieczenia: 14 000 zł