O szkole

Nasza szkoła mieści się przy ulicy Wspólnej, na osiedlu im. Wł. Jagiełły w Łodzi. Uczęszcza do niej blisko 300 uczniów, pracuje ponad 30 nauczycieli. Dzieci mogą korzystać z opieki świetlicy, a także z biblioteki szkolnej. Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły.


Nasza szkoła zapewnia:Tarcza Szkoły Podstawowej nr 101 w Łodzi

 • przyjazną atmosferę,
 • wykwalifikowanych nauczycieli,
 • troskliwą opiekę wychowawców,
 • pomoc pedagoga,
 • bardzo dobre przygotowanie absolwentów do szkół ponadpodstawowych.

Rada Pedagogiczna prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą z przekonaniem, że każde dziecko jest inne i każde wymaga indywidualnych metod oraz form pracy. Troskliwą opieką otoczeni są wszyscy nasi wychowankowie.

Dużą rolę przywiązujemy do wszechstronnego rozwoju zainteresowań naszych uczniów i zagospodarowania czasu wolnego, o czym świadczy bardzo bogata oferta bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie naszej szkoły mogą zaprezentować swe umiejętności w wielu konkursach międzyszkolnych, np.: poetyckich, literackich, szybkiego czytania, ortograficznych, matematycznych, informatycznych, plastycznych, ekologicznych, a także w „Omnibusie” i „Kangurze Matematycznym”.

Bierzemy udział w międzyszkolnych zawodach sportowych. Sami również organizujemy imprezy sportowe: turniej piłki siatkowej, koszykowej, ping-ponga, biegi na orientację. W szkole odbywają się liczne konkursy literackie, matematyczne, plastyczne oraz dyskoteki, wycieczki i zabawy ruchowe. Zaś wszyscy zainteresowani turystyką uczestniczą w rajdach, zdobywając punkty na Odznakę Turystyki Pieszej.

Współpracujemy z instytucjami wspomagającymi rozwój dzieci: PCK, TPD, PTTK, PTSM, domami kultury, poradniami wspierającymi rozwój dzieci. Nasza szkoła jest mała, dlatego wszyscy się doskonale znamy i zawsze potrafimy współdziałać.


Misja szkoły

 1. Dążymy do stworzenia najlepszej szkoły ze względu na jakość i poziom kształcenia. Kształcimy według najlepszych programów i wzorów.
 2. Pragniemy, aby nasz uczeń był człowiekiem:
  • otwartym na świat i innych ludzi,
  • dobrze funkcjonującym w naturalnym otoczeniu,
  • odpowiedzialnym za siebie i swoje czyny,
  • tolerancyjnym,
  • z szerokim kręgiem zainteresowań i chęcią dalszego doskonalenia się pod względem intelektualnym, społecznym i duchowym.
 3. Chcemy, aby nasza szkoła była przyjazna i otwarta.

Logo Szkoły Podstawowej nr 101 w Łodzi