Ubezpieczenie dzieci

Ubezpieczenie ALLIANZ

Składka roczna 50 zł
Suma ubezpieczenia 10 000 zł

Wyciąg z ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków:

 1. Świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu 100%.
 2. Podwójne świadczenie na wypadek uszczerbku na zdrowiu 200%.
 3. Świadczenie na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100%.
 4. Świadczenie z tytułu pogryzienia przez psa, pokąsania przez inne zwierzęta oraz ukąszenia owadów 10%.
 5. Transport medyczny – ALLIANZ zapewnia organizację oraz pokrycie kosztów transportu medycznego lub pokrywa koszty innego transportu, np. taksówka do łącznej kwoty 400 zł w odniesieniu do ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia, niezależnie od doznanego trwałego uszczerbku na zdrowiu.
 6. Koszty leczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – wariant rozszerzony – ALLIANZ refunduje koszty leczenia poniesione na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową, niezależnie od miejsca wystąpienia wypadku (cały świat); refundacji podlegają koszty, które zostały poniesione w okresie 365 dni od daty zdarzenia; za koszty leczenia w zakresie rozszerzonym uznaje się:
  • honoraria lekarskie,
  • koszty lekarstw,
  • koszty zakupu protez i innych środków pomocniczych,
  • koszty zakupu środków opatrunkowych,
  • koszty zdjęć rentgenowskich, USG i innych badań diagnostycznych,
  • koszty leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego,
  • koszty zabiegów rehabilitacyjnych w trybie ambulatoryjnym,
  • koszty operacji plastycznych,
  • koszty transportu medycznego, jakiego wymaga stan zdrowia ubezpieczonego,
  • koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.
 7. Uprawianie sportów w ramach przynależności do klubów i sekcji sportowych – dodatkowy bonus.

Szczegółowe informacje u przedstawiciela firmy ubezpieczeniowej ALLIANZ – p. Maciej Michalak, tel. 693 506 032.