Informacja dla rodziców/opiekunów dzieci

Szanowni Państwo,
w związku z możliwością otwarcia szkół od 1 czerwca, zamieszczamy dokument: Informacja dla rodziców/opiekunów przyprowadzających dzieci do Szkoły Podstawowej nr 101. W sytuacji, gdyby szkoła wznowiła zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, należy wypełnić dany dokument i podpisany przynieść do szkoły. Wydrukowane egzemplarze będą również dostępne w sekretariacie szkoły.

Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

Uwaga! Nastąpiła zmiana terminów.

Szanowni Rodzice / Opiekunowie dzieci siedmioletnich,

4 maja 2020 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klasy pierwszej w naszej szkole na rok szkolny 2020/2021, która będzie trwała do 29 maja 2020 r.

Zalogowanie się do systemu elektronicznego naboru będzie możliwe na stronie: lodz.elemento.pl

W przypadku dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły należy złożyć „Zgłoszenie”. W sytuacji gdy dziecko zamieszkuje poza obwodem szkoły należy złożyć „Wniosek”.

Zgłoszenie / Wniosek  należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować i podpisać. Dodatkowo do Zgłoszenia / Wniosku należy dołączyć wydrukowaną i podpisaną klauzulę informacyjną (do Zgłoszenia jest inna i do Wniosku inna), którą można pobrać poniżej.

Podpisane Zgłoszenia / Wnioski, wraz ze stosownymi, podpisanymi klauzulami należy przynieść do szkoły i wrzucić do skrzynki, która znajduje w szkole, na parterze lub zeskanować podpisane dokumenty i przesłać na adres: kontakt@sp101.elodz.edu.pl, zaś w późniejszym terminie dostarczyć do szkoły oryginały.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru są dostępne pod tym adresem: https://uml.lodz.pl/edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-szkol-podstawowych/

Załączniki:

Odwołanie imprezy

Szanowni Państwo,
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 101 informuje, że Wojewoda Łódzki wydał polecenie nieorganizowania wycieczek i wyjazdów uczniów i dzieci oraz nieprzyjmowania w charakterze gości grup uczniów i dzieci z innych szkół i placówek.

Zgodnie z tym poleceniem Dzień Otwarty zaplanowany w dniu dzisiejszym tj. 10 marca 2020 r. zostaje odwołany.

Informacja o nowym terminie spotkania zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły.

Z wyrazami szacunku,
Dyrektor szkoły Sława Wolska