Sprzątanie Świata 2014

Sprzątanie Świata 2014 Posłuchaj tego wpisu

W tym roku obchodzimy już 21 rocznicę akcji „Sprzątania Świata”. Jak co roku uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami i nauczycielami 17 września wspólnie chwycili za worki na śmieci, by uporządkować okolice wokół szkoły. Najmłodsi sprzątali szkolne podwórko, natomiast starsze klasy posprzątały według przygotowanego planu ulice i skwery. Niestety śmieci było dużo, zebraliśmy je w worki, które zostały odebrane przez Zakład Komunalny. Uważamy, że taka akcja jest konieczna, aby uzmysłowić sobie jak bardzo śmiecąc szkodzimy sami sobie i środowisku!

A teraz kilka faktów z historii tej akcji ekologicznej:
„Sprzątanie Świata – Polska” to lokalna odsłona międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska zapoczątkowanego w 1989 roku przez Iana Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. Do Polski „Sprzątanie Świata” sprowadziła w 1994 roku założycielka Fundacji Nasza Ziemia – Mira Stanisławska-Meysztowicz. Od tej pory kampania organizowana jest nieprzerwanie co roku, zawsze w trzecim tygodniu września, stając się jedną z najstarszych i największych kampanii z zakresu edukacji ekologicznej w naszym kraju.