Z dysleksją w Krainie ART

W dniach 20-25.10.2014 r. obchodzono już XII edycję Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji w Łodzi pod hasłem „Z dysleksją w Krainie ART” pod honorowym patronatem Prezydenta miasta Łodzi oraz łódzkiego Kuratora Oświaty.

Nauczycielki: p. Ewa Nowak, p. Małgorzata Szpaderska i p. Jolanta Robaszek oraz uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w propagowanie idei przybliżenia, czym jest dysleksja i jak można pomóc dzieciom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. Z tej okazji przygotowano gazetkę z informacjami o dysleksji oraz sławnymi dyslektykami, którzy w różnym czasie i różnych dziedzinach osiągnęli sukces. Na długich przerwach uczniowie klasy VI b czytali swoim młodszym kolegom i koleżankom baśnie H. Ch. Andersena (znanego dyslektyka).

W środę 22.10. przez naszą szkołę przeszła barwna parada uczniów przebranych za trudności ortograficzne. Wszystkim zabawa bardzo się spodobała i na pewno przybliżyła zasady ortografii oraz sprzyjała solidarności z dyslektykami w całej Europie.