Akcja Caritas „Serce na gwiazdkę”

Dziękujemy wszystkim uczniom i rodzicom, którzy włączyli się w akcję Caritas „Serce na gwiazdkę”. Zebraliśmy 19 kilogramów słodyczy, które zostaną dołączone do paczek świątecznych przygotowanych przez Caritas.

Szkolne Koło Caritas SP101
wraz z opiekunami Justyną Małecką i Małgorzatą Pisarską