Zakończenie roku szkolnego

23 czerwca był dniem upragnionym przez wszystkich uczniów. Koniec roku szkolnego to kres sprawdzianów, ciężkiej pracy, czas na zasłużony odpoczynek. Dzisiejszą uroczystość rozpoczął występ Zespołu Teatralno-Muzycznego „Studio 101”. Uczniowie klas szóstych opowiedzieli zabawną historię, jak za sprawą pewnej intrygi załatwili u bogów na Olimpie to, że nie pójdą do gimnazjum i kolejny rok pozostaną w naszej zacnej szkole.

Po części artystycznej zabrała głos dyrektor szkoły, pani Sława Wolska. Podziękowała nauczycielom za trud włożony w nauczanie i wychowanie uczniów, a pracownikom obsługi za codzienną ciężką pracę na rzecz społeczności szkolnej. Słowa podziękowania złożyła również pani Ida Mickiewicz-Florczak – przewodnicząca Rady Rodziców SP nr 101.

Następnie przyszedł czas na nagrodzenie najlepszych uczniów. Nagrody książkowe i świadectwa z wyróżnieniem otrzymali ci uczniowie, którzy osiągnęli średnią ocen minimum 4,75 i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. Zebrani w sali rodzice, koledzy nagrodzili ich brawami.

Teraz witamy wakacje! Niech dla wszystkich będą radosne, słoneczne i bezpieczne!