Budżet Obywatelski

Szanowni Rodzice,
kolejny raz pragniemy pozyskać środki finansowe w ramach Budżetu Obywatelskiego miasta Łodzi. W tym roku fundusze planujemy wykorzystać na następujące cele:  wyremontowanie boiska szkolnego oraz stworzenie mobilnej pracowni komputerowej.

Głosujemy na pozycje:

  • B0109BC – budowa bazy rekreacyjnej na terenie boiska SP 101 na potrzeby edukacyjne i mieszkańców osiedla,
  • B0110BC – stworzenie mobilnej pracowni komputerowej w SP 101.

Dyrektor i Rada Pedagogiczna
SP 101

W tym roku głosowanie odbędzie się:

  • 16 września – 1 października /papierowo/,
  • 16 września – 8 października, do godz. 23:59 /elektronicznie/ – budzetobywatelski.uml.lodz.pl