Sprzątanie Świata

W piątek 15 września 2017 r. uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami i nauczycielami dołączyli do akcji ekologicznej „Nie ma śmieci – są surowce”.

Organizatorem akcji jest Fundacja Nasza Ziemia. Sprzątanie okolic naszej szkoły i udział w tej akcji ekologicznej ma na celu uzmysłowić uczniom, że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Nie powinny one kończyć jako „śmieci” – na składowisku, w lesie czy w rzece, ale poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafiać do wykorzystania.

Klasy młodsze sprzątały podwórko szkolne a klasy 4-7 okolice naszej szkoły zgodnie z otrzymanymi trasami. Zapraszamy do naszej galerii fotograficznej z tego wydarzenia i dziękujemy wszystkim za czynny udział w tej akcji.