XV Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji

Stało się już tradycją, że corocznie bierzemy udział w obchodach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Tegoroczny XV finał minął  pod hasłem „Czytanie – wyzwaniem i szansą dla ucznia z dysleksją”. Jak co roku roku celem akcji jest podnoszenie stanu świadomości społecznej w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się, propagowanie rozmaitych form i sposobów wsparcia oraz ukazywanie potencjału osób z dysleksją.

W tym roku w szczególności zwróciliśmy uwagę na problematykę czytania, próbowaliśmy inspirować nauczycieli i rodziców do działań mających na celu wzmacnianie motywacji do czytania. Nasi najmłodsi – uczniowie klas I-III na długich przerwach przychodzili i z uwagą słuchali opowieści o przygodach bohaterów bajek terapeutycznych czytanych przez panią Ewę Nowak – nauczyciela języka polskiego. Dla wszystkich chętnych w usprawnianiu obu półkul mózgowych, udziału w gimnastyce umysłu poprzez ruch pani Małgorzata Pisarska-Miecznikowska przygotowała ćwiczenia i zabawy. Rodzice, nauczyciele i uczniowie mogli zapoznać się z problemem dysleksji, czytając informacje na specjalnie w tym celu przygotowanej gazetce. Dla uczniów klasy I starsi koledzy i koleżanki pod kierunkiem pani Jolanty Robaszek wykonali kolorowe wskaźniki do czytania.

Do zobaczenia i usłyszenia za rok w październiku! A uczniów z dysleksją wspieramy w ich rozwoju każdego dnia.