Badanie jakości powietrza w szkole

Badanie jakości powietrza w szkole Posłuchaj tego wpisu

W dniach od 20 do 24 listopada 2017 r. w pracowni nr 26 na I piętrze naszej szkoły odbywał się pomiar jakości powietrza wewnętrznego prowadzony przez Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi. Pomiar ten był prowadzony w oparciu o projekt ogólnoeuropejski pt. „Międzynarodowe Planowanie Działań dla Zintegrowanego Zarządzania Jakością Powietrza Wewnętrznego”. Mierzony był między innymi poziom dwutlenku węgla, aldehydów oraz radonu i innych lotnych związków organicznych.

Takie pomiary wykonywane są w 5 krajach europejskich. W Polsce zostało wytypowane województwo łódzkie i tylko 12 szkół z tego obszaru. Wyniki tego badania będą stanowiły podstawę do opracowania nowych regulacji prawnych dotyczących kwestii zapewnienia dzieciom zdrowego powietrza w szkołach. Cieszymy się, że biorąc udział w badaniu mogliśmy mieć także swój własny wkład w przyszłe zmniejszenie negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych niską jakością powietrza wewnętrznego.