Spartakiada dla przedszkolaków

8 marca naszą szkołę odwiedziły przedszkolaki z trzech Przedszkoli: PM 149, PM 202 i Integracyjnego PM 109. W tym dniu na sali gimnastycznej odbyły się zawody sportowe – Spartakiada Przedszkolaków. Celem imprezy była integracja dzieci z okolicznych przedszkoli, rozwijanie sprawności fizycznej i promocja naszej szkoły.

Przedszkola reprezentowało po 12 przedszkolaków. Po 10 różnych konkurencjach najlepsze w tym roku okazało się przedszkole 149. Na zakończenie wspólnej zabawy Pani dyrektor wręczyła dyplomy i upominki dla grup.