Warsztaty „Od uprawy do potrawy”

W środę 4 kwietnia klasa 1b uczestniczyła w warsztatach, w ramach programu „Od uprawy do potrawy”, organizowanych przez TESCO. Uczniowie mieli okazję zdobyć wiedzę o pochodzeniu produktów i ich sezonowości, a co za tym idzie różnicowaniu diety w zależności od pór roku i bazowaniu na regionalnych produktach. Uczyli się się prawidłowego czytania etykiet i wyboru najbardziej wartościowych artykułów żywnościowych. Konstruowali piramidę żywieniową oraz próbowali wielu produktów i poznawali nowe smaki.