Zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi

Poniżej mogą Państwo zapoznać się z zarządzeniem nr 391/VIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmian w granicach obwodów publicznych szkół podstawowych na obszarze Miasta Łodzi.