Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

W tym roku przygotowania do obchodów DBI rozpoczęliśmy już na początku stycznia. Uczniowie mieli przydzielone różne zadania związane z bezpieczeństwem w Internecie, takie jak: zaprojektowanie i przygotowanie gier planszowych, napisanie dialogu lub opowiadania czy wykonanie pracy przestrzennej „Strażnik Internetu”. Hasło tegorocznej edycji brzmiało „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” i zgodnie z nim dzieci mogły liczyć na pomoc swoich rodziców przy realizacji poszczególnych zadań.

Na lekcjach informatyki nauczyciele prowadzili pogadanki związane z bezpieczeństwem dzieci w sieci. Uczniowie mieli również okazję do przetestowania gier przygotowanych przez swoich kolegów.

5 lutego odsłonięta została wystawa dotycząca niebezpieczeństw czyhających w Internecie oraz prawidłowych zachowań w ich obliczu. Zaprezentowano również prace uczniów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Podsumowanie tego dnia odbyło się na sali gimnastycznej, gdzie nasi uczniowie ułożyli żywy napis propagujący DBI.