Apel podsumowujący rok szkolny 2018/2019

Zbliża się koniec roku szkolnego…, więc tradycyjnie w poniedziałek odbył się apel porządkowy, na którym wręczono naszym uczniom dyplomy i nagrody uzyskane przez nich w najrozmaitszych konkursach. Niektórzy uczniowie słyszeli swoje nazwisko kilka razy, co dowodzi, że dla chcącego to nic trudnego!

Samorząd Uczniowski przez cały rok szkolny organizuje wiele ciekawych akcji, a jedną z nich jest konkurs na ulubionego nauczyciela SP 101, który odbył  się 15 maja 2019 r.  Każdy uczeń otrzymał kartę do głosowania z nazwiskami uczących nauczycieli i mógł zaznaczyć 2 wybrane osoby. Najfajniejszym nauczycielem w kategorii klas I-III została p. Justyna Małecka, a w klasach IV-VIII p. Beata Pabisiak.

„Najlepszymi klasami SP 101” zostały  klasy I B i III A oraz już po raz czwarty VIII B, które otrzymały zimny poczęstunek – kolorowe różki lody.