Konkurs na najdłuższy klasowy łańcuch choinkowy

We wtorek 17 grudnia  rozstrzygnięty został  klasowy konkurs świąteczny na najdłuższy łańcuch choinkowy, którego organizatorem był  Samorząd Uczniowski.

Celem konkursu było kultywowanie tradycji świąt Bożego Narodzenia, integracja zespołów klasowych oraz dobra zabawa.  Komisja konkursowa dokonała pomiaru wszystkich oddanych łańcuchów, mierząc je długością korytarza w szatni, która wynosi 40 m. Ocenie podlegała także pomysłowość i estetyka wykonania.

Zwycięzcami zostały:

  • w kategorii klas I – III ex aequo – klasy  I B i II B,
  • w kategorii klas IV – VIII – klasa VI B.

Wszystkim klasom dziękujemy za udział w konkursie oraz gratulujemy wytrwałości i solidarnej pracy.