Informacja dla rodziców/opiekunów dzieci

Szanowni Państwo,
w związku z możliwością otwarcia szkół od 1 czerwca, zamieszczamy dokument: Informacja dla rodziców/opiekunów przyprowadzających dzieci do Szkoły Podstawowej nr 101. W sytuacji, gdyby szkoła wznowiła zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, należy wypełnić dany dokument i podpisany przynieść do szkoły. Wydrukowane egzemplarze będą również dostępne w sekretariacie szkoły.