Nie samym dźwiękiem podcast żyje…

Na ostatnich zajęciach nasi #SuperKoderzy zapoznali się z technikami łączenia dźwięku ze zdjęciami i animacją w programie Scratch. Następnie uczniowie przystąpili do przygotowywania multimedialnych podcastów. W tym celu wykorzystali zebrany wcześniej materiał reporterski – fragmenty nagrań, zdjęcia, komentarze.

Głównym celem młodych programistów było uatrakcyjnienie przekazu dźwiękowego, poprzez dodanie zdjęć i animacji odpowiednio zsynchronizowanych z plikami audio. Musieli jednak pamiętać, aby nie przeładować podcastu efektami i nie odwrócić całej uwagi od wypowiedzi. Istotna była również kolejność przekazywanych informacji: wstęp (tytuł, autorzy), rozwinięcie (właściwa treść wzbogacona efektami), podsumowanie.

Wszyscy włożyli w swoje dzieła mnóstwo pracy i wysiłku, aby ich podcasty były jak najbardziej interesujące. Wszak już niedługo zostaną one ocenienie, podczas prezentacji na forum klasy, a najlepsze z nich opublikujemy dodatkowo na naszej szkolnej stronie.

Nasze własne studio nagrań

Dwa ostatnie tygodnie upłynęły naszym #SuperKoderom na poznawaniu podstaw montażu dźwięku. Do tego celu wykorzystaliśmy darmowy wieloplatformowy edytor audio Audacity.

W celu zaznajomienia się z tym oprogramowaniem na początku obejrzeliśmy kilka internetowych tutoriali prezentujących podstawowe funkcje Audacity. Dowiedzieliśmy się także jaka jest różnica pomiędzy dźwiękiem stereo- i monofonicznym, teraz już wiemy dlaczego ten drugi ma mniejszy rozmiar.

Następnie przystąpiliśmy do samodzielnej edycji wcześniej przygotowanych przez nas nagrań. Poznaliśmy działanie narzędzi zaznaczania, przesuwania w czasie oraz obwiedni (zmienialiśmy głośność wybranych partii nagrania). Nauczyliśmy się pracować na kilku ścieżkach, kopiowaliśmy, wycinaliśmy i wklejaliśmy fragmenty nagrań, aby osiągnąć zamierzony rezultat. Wykorzystaliśmy wiele dostępnych w programie efektów, jak: wzmacnianie, normalizacja, zgłośnienie, ściszenie czy redukcja szumu. Wreszcie eksportowaliśmy gotowe projekty jako pliki MP3. Z każdą upływającą minutą stawaliśmy się coraz bardziej biegli w obsłudze środowiska Audacity.

Kiedy poczuliśmy się niemal jak eksperci od montażu dźwięku, zdaliśmy sobie sprawę, że część naszych nagrań moglibyśmy przygotować znacznie lepiej. Nie tracąc ani chwili, uruchomiliśmy tablety i zaczęliśmy nagrywać udoskonalone wersje naszych wypowiedzi. Szczególną uwagę zwróciliśmy na zarejestrowanie fragmentu „ciszy” na początku każdego nagrania, aby możliwe było wykorzystanie w pełni możliwości efektu odszumiającego ścieżkę.

Superstojedynkowe łamanie języków

7 listopada nasi #SuperKoderzy stawili się punktualnie na kolejnych zajęciach. Zaplanowaliśmy intensywne ćwiczenia poprawnej i starannej wymowy oraz stosowania intonacji zdaniowej podczas rejestrowania pierwszych nagrań do naszych podcastów.

Rozpoczęliśmy od obejrzenia krótkiego filmiku, który wyjaśnił nam czym jest podcast. Następnie zapoznaliśmy się z kilkoma przykładowymi podcastami z Internetu.

Zanim przeszliśmy do nagrywania wypowiedzi, zwróciliśmy uwagę na język jakim należy się posługiwać podczas tworzenia reportaży. Omówiliśmy prędkość, głośność, poprawność i staranność wypowiedzi, odpowiednie akcentowanie słów czy intonacje zdaniowe. Później przeszliśmy do praktyki – ćwiczyliśmy odczytywanie popularnych „językołamaczy”.

Po solidnej rozgrzewce, za pomocą tabletów wyposażonych w aplikację „dyktafon”, przystąpiliśmy do nagrywania naszych wypowiedzi. Następnie odsłuchaliśmy i oceniliśmy swoje nagrania. Podsumowując zajęcia, ustaliliśmy, na co musimy zwracać większą uwagę, aby poprawić jakość nagrywanych wypowiedzi.

Sprawy dla reporterów

29 października odbyły się pierwsze zajęcia w tej edycji #SuperKoderów. Pomimo wczesnej pory (zaczęliśmy już o 7:15), wszyscy stawili się w komplecie. Tematem zajęć był reportaż jako gatunek literacki.

Rozpoczęliśmy od analizy kilku przykładowych reportaży – z prasy, radia i telewizji. Uczniowie próbowali je porównać, a przede wszystkim wskazać ich cechy wspólne. Po zakończeniu burzliwej dyskusji, dzieci wykorzystały oprogramowanie zainstalowane na tabletach do rozszyfrowania kodów QR. Dzięki temu dowiedziały się, że reportaże ze względu na ich formę można podzielić na: telewizyjne, radiowe i prasowe.

Na zakończenie, każdy przedstawił swój pomysł na ciekawy reportaż i zaproponował sposób w jaki zebrałby potrzebne do niego materiały.

Program #SuperKoderzy – edycja 2018/2019

Z przyjemnością informujemy, że nasza szkoła ponownie zakwalifikowała się do udziału w Programie #SuperKoderzy. Otrzymaliśmy grant na zakup sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach wybranej ścieżki oraz profesjonalne szkolenie dla naszych nauczycieli, którzy będą te zajęcia prowadzić. W projekcie weźmie udział dziesięcioro wybranych uczniów z klas V i VI.

W obecnej edycji wybraliśmy ścieżkę „Dziennikarze przyszłości”, w której uczniowie wcielą się w prawdziwych dziennikarzy. Rozpoczną od wyboru tematów, nagrają materiał dźwiękowy, dokonają jego edycji i montażu, aby ostatecznie wykorzystać go do przygotowania animowanych podcastów. Podczas realizacji tej ścieżki dzieci rozwiną swoje umiejętności z zakresu programowania, a także edukacji medialnej i językowej.

Aby jak najlepiej przygotować się do czekających nas wyzwań, już we wrześniu zorganizowaliśmy cykl zajęć wprowadzających do Scratcha. Teraz już wiemy, co to jest duszek, scena, kostium i skrypt. Nauczyliśmy się wykorzystywać instrukcje warunkowe, pętle i zmienne. Samodzielnie napisaliśmy nawet proste gry.