Konkurs recytatorski dla klas I – III

Dnia 27 kwietnia 2015 roku odbył się w naszej szkole konkurs recytatorski dla klas I – III pt. „Podróże poetyckie przez świat„. Wzięło w nim udział czternaścioro dzieci. Wszystkie starannie się przygotowały i pięknie zaprezentowały.

Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów i ich wiadomości o świecie. Uczniowie mieli za zadanie zaprezentować wiersz, w którym występowały różne nazwy geograficzne. W ocenie brane były pod uwagę: zgodność z tematem konkursu, znajomość tekstu, jego interpretacja oraz użyte rekwizyty.

Jury w składzie: pani Beata Hanczak, pani Iwona Janeczko i pani Elżbieta Wachowicz przyznało trzy nagrody główne. Zdobyli je:

  • I miejsce – Jan Wieczorkiewicz z kl. I b – „Sójka” J. Brzechwa,
  • II miejsce – Marysia Przybylska z kl. II a – „Sójka” J. Brzechwa,
  • III miejsce – Natalia Chojnacka z kl. III a – „Janek przewodnik” M. Terlikowska.