Nabór uzupełniający do klas pierwszych 2015/16

Nabór uzupełniający do klas pierwszych 2015/16 Posłuchaj tego wpisu

Postępowanie uzupełniające do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 prowadzić będą szkoły podstawowe, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponują nadal wolnymi miejscami. W celu ujednolicenia terminu i trybu postępowania uzupełniającego uzgodniono następujący harmonogram dla szkół podstawowych, uczestniczących w rekrutacji:

  • od 25.05. do 05.06.2015 r. – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej spoza obwodu, która dysponuje wolnymi miejscami,
  • 16.06.2015 r. – wywieszenie list uczniów zakwalifikowanych,
  • od 17.06. do 19.06.2015 r. – potwierdzenie woli nauki w wybranej szkole, w tym dostarczenie wymaganych przez szkoły dokumentów,
  • 22.06.2015 r. – wywieszenie list uczniów przyjętych.

W postępowaniu uzupełniającym obowiązują takie same zasady składania dokumentów, tryb postępowania, jak w zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym.