Wycieczka do Cerkwi Prawosławnej

7 grudnia 2015 r. uczniowie z klasy V B, pod opieką wychowawcy p. Beaty Pabisiak i p. Dominiki Jabłońskiej odwiedzili Cerkiew Prawosławną w Łodzi. Zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci przez księdza Jakuba Dmitruka, który opowiedział nam o historii budowli, zwyczajach i obrzędach wyznania prawosławnego.

Ciekawostką było dla nas to, że budowla powstała w 1884 roku z inicjatywy łódzkich fabrykantów m.in. Karola Scheiblera, E. Herbsta i  Izraela Poznańskiego, którzy nie byli wyznania prawosławnego. Została zbudowana według projektu architekta miejskiego Hilarego Majewskiego. Wnętrza Cerkwi katedralnej św. Aleksandra Newskiego są bardzo bogato zdobione a pozłacane utensylia dla cerkwi sprezentował sam Aleksander III.  W 1951 roku sobór  św. Aleksandra Newskiego został katedrą diecezji łódzko-poznańskiej.

Wycieczka wzbogaciła naszą wiedzę o wyznaniach i tradycjach mieszkańców dawnej, wielokulturowej Łodzi.