V Medyczny Puchar Badmintona w Łodzi

Nasi uczniowie mogą pochwalić się różnymi sukcesami.  Adaś Mirowski, uczeń klasy II a, w sobotę 9 kwietnia zajął drugie miejsce w V Medycznym Pucharze Badmintona w Łodzi w kategorii chłopców do lat 10. Zawody zorganizowane pod patronatem Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, jak i władz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zgromadziły znaczną liczbę zawodników reprezentujących kluby sportowe głównie z województwa, ale i z całego kraju.

Adaś jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 101 w Łodzi, ale należy również do Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.  Badmintona wyczynowo trenuje od prawie dwóch lat, obecnie w AZS, a wcześniej w klubie Wolant Łódź, gdzie zdobywał pierwsze zawodnicze szlify. W finale rozgrywanym w hali AZS przy ul. 6-go Sierpnia musiał uznać wyższość swojego klubowego kolegi, który jest od niego o niemal 2 lata starszy.

Badminton jest wspaniałą, ogólnorozwojową dyscypliną sportu, która wyczynowo jest uprawniana głównie w krajach azjatyckich. Trenuje się go przede wszystkim w Chinach, skąd pochodzi najbardziej profesjonalny sprzęt do jego uprawiania. Spotykana jest również nazwa kometka, która pochodzi od kształtu lotki z piórami, przypominającej lecącą kometę z warkoczem. Od 1992 roku badminton jest pełnoprawną konkurencją olimpijską.