Egzamin na kartę rowerową

4 kwietnia 2016 r. uczniowie z klasy V b i V a udali się na Motodrom przy ul. Drewnowskiej w Łodzi, w celu zdania egzaminu na kartę rowerową.Uczniowie wcześniej przygotowywali się w szkole, biorąc udział w dwóch 4-godzinnych zajęciach, prowadzonych przez instruktora – p. Damiana Górniaka.

Egzamin podzielony był na dwa etapy. W pierwszej części kandydaci musieli wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego i pozytywnie zaliczyć test na komputerach. Niestety nie wszystkim się to udało. Z 22 osób przystępujących do testu, do dalszego etapu zakwalifikowało się tylko 17 z nich. Drugą częścią był sprawdzian umiejętności praktycznych. Uczestnicy musieli sprawnie pokonać tor i sygnalizować wykonywane manewry, pamiętając o obowiązujących przepisach. Cała 17-stka pozytywnie zaliczyła wszystkie manewry i otrzyma kartę rowerową.