Wędrówka Łódzkim Szlakiem Papieskim 2016

Wędrówka Łódzkim Szlakiem Papieskim 2016 Posłuchaj tego wpisu

13 czerwca uczestniczyliśmy w miejskich uroczystościach upamiętniających pobyt w Łodzi Ojca Świętego Jana Pawła II, Honorowego Obywatela Miasta Łodzi.