IV Marsz Pamięci w Łodzi

3 listopada uczniowie Szkolnego Koła Caritas reprezentowali naszą szkołę w IV Marszu Pamięci o dzieciach z obozu na Przemysłowej. Był to czas zadumy nad tragicznym losem dzieci, które w czasie wojny zostały umieszczone w obozie przy ulicy Przemysłowej. Zmuszano je do niewolniczej pracy, gardząc ich podstawowymi prawami. Był to jedyny obóz przeznaczony tylko dla niepełnoletnich.

My współcześni Polacy nigdy nie możemy zapomnieć o tych tragicznych wydarzeniach. Wszystko po to, by nie wydarzyły się one ponownie.