Wycieczka na Cmentarz Żydowski

Wycieczka na Cmentarz Żydowski Posłuchaj tego wpisu

7 listopada uczestnicy kółka historycznego pod opieką p. Beaty Pabisiak odwiedzili Cmentarz żydowski w Łodzi, który założony został w 1892 roku. Położony jest w południowej części Bałut. Jest to  największa w Polsce pod względem powierzchni nekropolia żydowska (42 ha, ponad 230 tys. pochowanych, w tym ok. 45 tys. stanowią mogiły zmarłych i zamordowanych w okresie funkcjonowania łódzkiego getta). W momencie założenia był największym cmentarzem żydowskim w Europie.

Pan przewodnik opowiedział nam wiele ciekawych historii związanych z tradycją narodu żydowskiego. Dowiedzieliśmy się, że ma cmentarzach żydowskich w osobnych kwaterach spoczywają kobiety, mężczyźni i dzieci, a Żydzi muszą być pochowani z głową skierowaną na zachód i nogami na wschód. Groby więc są ułożone na linii wschód-zachód. Zasypuje się je ziemią, nie betonuje. Przez pierwszy rok nie można stawiać pomników. Natomiast w pierwszą rocznicę śmierci rodzina ustawia na grobie zmarłego macewę. Nie kładzie się kwiatów, tylko kamienie.

W czasie zwiedzania byliśmy przy mogiłach rodziców poety Juliana Tuwima i kompozytora Artura Rubinsteina oraz Mauzoleum Izraela Poznańskiego. Mimo niesprzyjającej pogody, byliśmy zadowoleni, gdyż pogłębiliśmy naszą wiedzę historyczną i dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy o innej kulturze.