Wycieczka do Urzędu Miasta Łodzi

Uczniowie z klasy VI B zdobywają wiedzę nie tylko w szkole, ale także podczas wycieczek. 2 marca wraz z wychowawcą pojechaliśmy do Urzędu Miasta Łodzi na zajęcia poświęcone budżetowi obywatelskiemu, które bardzo ciekawie prowadziła p. Anna Jurek.

Naszym zadaniem było przygotowanie projektu budżetu. Mieliśmy również okazję wcielenia się w rolę Prezydenta Miasta, Przewodniczącego Rady Miejskiej i radnych oraz głosowania. Sala obrad na wszystkich wywarła olbrzymie wrażenie, a przekazane informacje były ciekawą lekcją samorządności.