Malować każdy może…

Malować każdy może… Posłuchaj tego wpisu

Nasi #SuperKoderzy nie spoczywają na laurach. Na poprzednich zajęciach wyposażyli swoje roboty w osprzęt umożliwiający malowanie. Teraz przyszła kolej na oprogramowanie ich w taki sposób, aby roboty rysowały złożone i rozbudowane elementy graficzne.

W tym celu uczniowie przypomnieli sobie czym są zmienne i wykorzystali je w swoich skryptach. Następnie rozbudowali skrypty z wykorzystaniem pętli, tak aby roboty mogły wielokrotnie powtarzać zaprogramowane czynności.

Dzieci przy użyciu zaprogramowanych przez siebie robotów próbowały narysować rozmaite figury geometryczne, jednak z różnym skutkiem. Dużym problemem, wpływającym na poruszanie się robota w niezamierzonym kierunku, było zamocowanie flamastra oraz opór jaki on stawiał. Również nieznaczne różnice w prędkościach obrotowych silników zamontowanych w robotach powodowały, że nie poruszały się one po linii prostej. Nie wpłynęło to jednak na pozytywne doświadczenia, jakie uczniowie wynieśli z tych zajęć.