Robot artysta

8 stycznia 2018 r. uczniowie ponownie przystąpili do przebudowy swoich robotów. Po zdemontowaniu niepotrzebnych już czujników oświetlenia, wyposażyli swoje konstrukcje w uchwyty na pisaki, w których zamocowali flamastry.

Teraz roboty poruszając się po arkuszach papieru rozłożonych na podłodze zostawiają za sobą ślad. W ten sposób nasi #SuperKoderzy mogą narysować rożne kształty i figury.

Na kolejnych zajęciach sprawdzimy, w jaki sposób możemy namalować złożone i rozbudowane elementy graficzne z wykorzystaniem wielokrotnego powtarzania zaprogramowanych czynności.