Wycieczka do Muzeum Archeologicznego

23 lutego klasa VII b, pod opieką wychowawcy odwiedziła Muzeum Archeologiczne. Zajęcia rozpoczęły się od prelekcji na temat wyprawy Benedykta Polaka i Jana z Grabowej Doliny na dwór chana mongolskiego. Zakonnicy mieli przekazać chanowi list i prośbę od papieża o zaprzestanie najazdów na Europę. Przygody mnichów zostały opisane przez Ł. Wierzbickiego w książce pt. „Wyprawa niesłychana Benedykta i Jana. Historia prawdziwa”, a my bierzemy udział w projekcie przygotowanym przez ŁCDNiKP, poświęconym tej wyprawie.

Następnie zwiedzaliśmy zbiory archeologiczne, pochodzące z najdawniejszych epok. Na zakończenie wycieczki udaliśmy się na podwórko z „Pasażem Róży”, gdzie podziwialiśmy
szklaną mozaikę, która jest unikatowa na skalę kraju, bo nigdzie nie jest ona aż tak duża.