Spartakiada przedszkolaków

Tegoroczna Spartakiada Przedszkolaków odbyła się 25 marca. W naszej szkole zagościły wszystkie cztery zaproszone przedszkola: PM149, PM176, PM202 i PM109. Rywalizacja była bardzo zacięta. Po 10 konkurencjach największą ilość punktów zdobyły kolejno: PM149 – 35 pkt., PM109 – 24 pkt., PM202 – 23 pkt. i PM176 – 18 pkt.

Zawody przebiegały w atmosferze wesołej zabawy. Po wręczeniu dyplomów i nagród przedszkolaki wróciły do swoich zajęć.