Ślubowanie klas pierwszych

14 października miała miejsce niezwykle ważna uroczystość. Pierwszoklasiści w obecności Dyrekcji Szkoły, nauczycieli i rodziców przedstawili bardzo udany program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności taneczne i wokalne. Następnie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły oraz zostali pasowani na uczniów.

W ten sposób uczniowie klas pierwszych oficjalnie wstąpili do grona społeczności szkolnej. Podczas uroczystości zostali również zaprzysiężeni nowo wybrani członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego oraz Pocztu Sztandarowego.