Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

W dniach 1-7 października 2020 r. przeprowadzone zostały wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Trwająca pandemia Covid-19 wymusiła wiele zmian w kampanii wyborczej. W tym roku nie odbył się tradycyjny apel przedwyborczy, ale kandydaci stanęli na wysokości zadania i zachowując względy bezpieczeństwa prezentowali swoje programy na tablicach ogłoszeniowych. Głosowanie odbywało się w klasach, podczas godzin wychowawczych.

Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie i nauczyciele (264 osoby). W głosowaniu udział wzięło 240 osób, które wybierały swoich przedstawicieli spośród 10 kandydatów. Wśród wszystkich oddanych głosów 2 były nieważne.

Komisja Wyborcza (w składzie: Kinga Sotowska – kl. VII A, Nadia Sobczak-Markiewicz – kl. VII A,  Beata Dąbrowska-Pabisiak – opiekun SU, Anna Karasińska – opiekun SU) po zakończeniu głosowania dokonała przeliczenia głosów.

Do Rady Samorządu weszły następujące osoby:

  • Przewodnicząca Rady: Zuzanna Świtacz – 74 głosy,
  • Z-ca Przewodniczącej: Maciej Ejtaszewski – 69 głosów.

Członkowie:

  • Paweł Andrzejczak – 58 głosów,
  • Gabriela Przybylska – 55 głosów,
  • Julia Kozłowska – 52 głosy.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy owocnej realizacji wszystkich postulatów wyborczych.