Święto Edukacji Narodowej

Święto Edukacji Narodowej Posłuchaj tego wpisu

14 października 2015 r. był dniem bardzo wyjątkowym w naszej szkole. Złożyły się na niego trzy bardzo ważne uroczystości:

  • Ślubowanie i Pasowanie uczniów klasy I,
  • zaprzysiężenie Samorządu Uczniowskiego,
  • obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Najbardziej przeżywały ten dzień pierwszaki, ponieważ w sposób bardzo podniosły zostały przyjęte w poczet uczniów SP nr 101 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi. Przed ślubowaniem zaprezentowały swoje umiejętności wokalno-recytatorskie, za które otrzymały rzęsiste brawa od rodziców, nauczycieli, zaproszonych przedszkolaków oraz kolegów i koleżanek ze starszych klas. Po części oficjalnej uczniowie klas 1-szych udali się do swoich sal na poczęstunek przygotowany przez rodziców. Panie wychowawczynie wręczyły im dyplomy pasowania, legitymacje szkolne oraz upominki od Samorządu Uczniowskiego. Ten dzień na pewno długo pozostanie w ich pamięci.

Po ślubowaniu pierwszaków i zaprzysiężeniu Samorządu Uczniowskiego dzieci z klas starszych złożyły podziękowania wszystkim pracownikom oświaty naszej szkoły za trud nauczania, wychowania i opieki, jaki codziennie ponoszą.