Lekcja historii w terenie

16 czerwca klasa VI a, pod opieką p. Beaty Pabisiak wzięła udział w lekcji historii w terenie. Poszliśmy śladami dawnego Litzmannstadt Ghetto oraz na Stację Radegast. Poznaliśmy historię małej stacji, która położona jest na uboczu, a obok niej znajduje się wymowny monument w kształcie długiego muru zakończonego kominem krematorium – jest to miejsce upamiętnienia Łódzkiego Getta.

Muzeum składa się  z dwóch części – drewnianego budynku stacji, przy którym znajduje się stary skład z bydlęcymi wagonami, w których transportowano ludzi do obozów zagłady. Zaraz obok jest długi tunel, w którym znajduje się wystawa fotografii oraz dokumentów ewidencji getta. W samym budynku stacji znajduje się małe muzeum, gdzie obejrzeliśmy fotografie i przedmioty osobiste oraz przeczytaliśmy plansze informacyjne o głównych wydarzeniach z historii getta. Na dużym, centralnie położonym stole znajdują się księgi ewidencji mieszkańców getta. Za drewnianym budynkiem stacji znajduje się pomnik z nazwami obozów zagłady na terenie całej Europy.

Największe wrażenie zrobiły jednak same wagony, ponieważ nie zdawaliśmy sobie sprawy jak w rzeczywistości były one małe i ciasne. Miejsce, które odwiedziliśmy to naprawdę godne upamiętnienie dawnych mieszkańców Łodzi, których spotkał straszny los w czasie ostatniej wojny.