Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego

Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego Posłuchaj tego wpisu

Cała społeczność szkolna bierze udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, realizowanym przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach programu rządowego BEZPIECZNA+.

Celem tego przedsięwzięcia jest prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i motywujących uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół do zdobycia wiedzy o cyberbezpieczeństwie.

9 maja zorganizowaliśmy Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego.

A oto harmonogram:
8.00  –  8.45 spotkanie edukatora z uczniami klas I-V w sali gimnastycznej,
8.55  –  9.40 warsztaty w klasie VI a Wiarygodność w sieci,
9.50 – 10.35 warsztaty w klasie VI c Bezpieczeństwo własnego wizerunku,
10.45 – 11.30 warsztaty w klasie VI b Bezpieczeństwo w kontakcie z innymi,
11.50 – 12.00 spotkanie edukatora z dyrektorem,
13.30 – 14.15 spotkanie edukatora z nauczycielami (warsztaty).

Otrzymaliśmy także wsparcie edukacyjne i metodyczne ze strony edukatora w postaci prezentacji, quizów, gier, broszur, plakatów, instruktaży do prowadzenia zajęć.