Ślubowanie klasy pierwszej

Ślubowanie klasy pierwszej Posłuchaj tego wpisu

Ślubowanie klasy pierwszej to od lat niezwykłe wydarzenie w szkolnym kalendarzu imprez Szkoły Podstawowej nr 101 w Łodzi. W tym roku miało ono miejsce 13 października.

Najpierw podczas części artystycznej pierwszaki zaprezentowały swoje talenty wokalne i recytatorskie. Później 28 pierwszoklasistów w obecności dyrekcji szkoły, nauczycieli, zaproszonych gości oraz swoich najbliższych (rodziców, dziadków, rodzeństwa) złożyło ślubowanie na sztandar szkoły. Nowo przyjęci uczniowie przyrzekli sumiennie wypełniać obowiązki ucznia, aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczyć w zajęciach i w życiu szkoły, dbać o jej pozytywny wizerunek i godnie ją reprezentować oraz przestrzegać zasad i norm zachowania. Następnie dyrektor i wicedyrektor szkoły dokonały aktu pasowania na ucznia, a w klasie wychowawczyni wręczyła pamiątkowe dyplomy i legitymacje szkolne. Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć w okolicznościowych biretach, dzieci udały się do klas na poczęstunek przygotowany przez rodziców i wspólnie z nimi spędziły miłe chwile.

Ślubowanie klasy pierwszej łączy się w naszej szkole z zaprzysiężeniem nowej Rady Samorządu Uczniowskiego oraz Świętem Komisji Edukacji Narodowej. Uczniowie recytowali wiersze dla nauczycieli i złożyli im życzenia.