Projekt „Zdalna Szkoła plus”

Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” realizowanym przez Urząd Miasta Łodzi, dofinansowanym z Funduszy Europejskich. Celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do nauki zdalnej.

Link do strony UMŁ z informacją o realizacji tego projektu: https://uml.lodz.pl/edukacja/projekty-edukacyjne/projekt-zdalna-szkola-plus/

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

W dniach 1-7 października 2020 r. przeprowadzone zostały wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Trwająca pandemia Covid-19 wymusiła wiele zmian w kampanii wyborczej. W tym roku nie odbył się tradycyjny apel przedwyborczy, ale kandydaci stanęli na wysokości zadania i zachowując względy bezpieczeństwa prezentowali swoje programy na tablicach ogłoszeniowych. Głosowanie odbywało się w klasach, podczas godzin wychowawczych.

Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie i nauczyciele (264 osoby). W głosowaniu udział wzięło 240 osób, które wybierały swoich przedstawicieli spośród 10 kandydatów. Wśród wszystkich oddanych głosów 2 były nieważne.

Komisja Wyborcza (w składzie: Kinga Sotowska – kl. VII A, Nadia Sobczak-Markiewicz – kl. VII A,  Beata Dąbrowska-Pabisiak – opiekun SU, Anna Karasińska – opiekun SU) po zakończeniu głosowania dokonała przeliczenia głosów.

Do Rady Samorządu weszły następujące osoby:

  • Przewodnicząca Rady: Zuzanna Świtacz – 74 głosy,
  • Z-ca Przewodniczącej: Maciej Ejtaszewski – 69 głosów.

Członkowie:

  • Paweł Andrzejczak – 58 głosów,
  • Gabriela Przybylska – 55 głosów,
  • Julia Kozłowska – 52 głosy.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy owocnej realizacji wszystkich postulatów wyborczych.

Ślubowanie klas pierwszych

14 października miała miejsce niezwykle ważna uroczystość. Pierwszoklasiści w obecności Dyrekcji Szkoły, nauczycieli i rodziców przedstawili bardzo udany program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności taneczne i wokalne. Następnie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły oraz zostali pasowani na uczniów.

W ten sposób uczniowie klas pierwszych oficjalnie wstąpili do grona społeczności szkolnej. Podczas uroczystości zostali również zaprzysiężeni nowo wybrani członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego oraz Pocztu Sztandarowego.